Sessions

Coaching er et effektivt kommunikationsværktøj til at opnå positive forandringer, jeg oplever som coach, at 3-5 sessions ofte er tilstrækkeligt til at opnå bevidsthed om kompetencer og ny styrke til at skabe forandring i selvvalgte målsætninger. Jeg erfarer gang på gang, at coaching skaber langtidsholdbare forandringer og fungerer som hjælp til selvhjælp. Coaching er ikke rådgivning, vejledning eller terapi, det er et objektivt refleksionsværktøj, der kan anvendes meget bredt.

Coaching kan anvendes til både børn, unge, voksne og par, dog er det mit ansvar som coach at vurdere om en person er egnet til et coachingforløb, eller om vedkommende vil kunne få bedre støtte et andet sted. Forudsætningen for et højt udbytte er viljen til forandring, modet til at være ærlig og en god kemi med din coach. Nogle bruger coaching kontinuerligt, mens andre vælger at opsøge en coach, når de har en konkret problemstilling, en dårlig vane de vil kvitte eller en vigtig beslutning, de skal træffe.

Min primære kompetence indenfor coaching dækker coaching af unge med lavt selvværd eller præstationsangst i skoleregi samt det manualbaserede program Cool Kids og Chilled.

Ligeledes coaching af voksne med livsstilsproblematikker eller uhensigtsmæssige adfærdsmønstre omkring sundhed og trivsel.

Som professionel coach har jeg ansvaret for at styre samtalen, hvilket primært foregår via åbne og kraftfulde spørgsmål. Som coach er jeg ikke dømmende, og jeg forholder mig neutralt. Coaching er det professionelle redskab til at styre processen fremad, uanset mål. Jeg indleder første session med at afklare forskellige praktiske forhold og sætter rammen for forløbet, ligeledes vil du have mulighed for at stille spørgsmål. Coaching har størst effekt, såfremt det ikke foregår i egne rammer, hvorfor det som udgangspunkt altid foregår i min egen klinik på Mester Eriks Vej i Aalborg.